Main Content

Modernizácia, progres a smerovanie vpred: SFZ posúva komunikáciu na novú úroveň

utorok, 9. apríl 2024 08:34 | Autor: TASR

Stanovisko SFZ -fanúšikovia
Stanovisko SFZ -fanúšikovia | zdroj: TASR

Slovenský futbalový zväz spolupracuje so spoločnosťou CODES Brand House dlhodobo. Na začiatku bol vytvorenie nového loga, ktoré malo premiéru v máji 2012 a vzišlo zo súťaže, v ktorej bolo viac ako 300 návrhov.

Odvtedy sa stalo súčasťou všetkých významných podujatí, ktoré SFZ na Slovensku organizoval (ME do 17 rokov, ME žien do 19 rokov, ME do 19 rokov, kongres UEFA, trénerská konferencia UEFA a ďalšie). Súčasťou spolupráce bolo aj vytvorenie špeciálneho loga pri príležitosti 80. výročia založenia SFZ v roku 2018. V roku 2024 dochádza k výrazným zmenám vo vizuálnej komunikácii najväčšieho slovenského športového zväzu, ktoré reagujú nielen na vývoj doma i vo svete, kde práve tento typ „komunikácie značky (brandu)“ s búrlivým rozvojom online médií získava čoraz viac na význame smerom k verejnosti a taktiež aj smerom k partnerom.

„Slovenský futbalový zväz má aj v kontexte prípravy budúcoročných majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov pred sebou niekoľko výziev. Chceme v prvom rade posilniť prezenciu značky SFZ na Slovensku a to vo významnej miere. Pri strategickom uvažovaní o vnímaní SFZ verejnosťou sme narazili na to, že doteraz používané prvky našej vizuálnej komunikácie už prestávali zodpovedať nášmu dynamickému rozvoju a čoraz viac sa rozširujúcim rôznorodým aktivitám za posledné roky. Vizuálnej komunikácii zväzu prikladáme mimoriadnu dôležitosť a jej zásadná modernizácia je súčasťou plánu na výrazný posun v oblasti marketingu a PR“ konštatuje Vladimír Janček, riaditeľ marketingu a PR Slovenského futbalového zväzu. O novom systéme vizuálnej komunikácie dodávateľ projektu CODES Brand House hovorí ako o jednom z najviac prierezových projektov, ktorým sa spoločnosť venovala za posledné roky.

„Reorganizovali sme nielen v logotypoch, ale najmä v hierarchizácii, bolo treba rozdeliť vizuálne prvky do segmentov monolitických logotypov, endorsovaných značiek a napokon do rodiny co-brandingových iniciatív,“ konštatuje Milan Jursa konateľ CODES Brand House. V prvej fáze boli "rozčlenené" logá značiek a projektov zväzu. Táto prevažne vizuálna zmena predstavuje prvý krok zlepšenia komunikácie.

Cieľom bolo značky citlivo zmodernizovať a zjednotiť v štýle evolúcie, nie revolúcie. Bola zjednotená farebnosť značiek a všetky autorské projekty, ktoré mali vlastnú značku budú po novom podpísané. Verejnosť tak získa jasnejší prehľad o aktivitách zväzu. "Prieskumy nám ukázali, že len málo ľudí pozná kompletný rozsah aktivít SFZ, čo celkovo uberalo pozitívnemu vnímaniu zväzu. Zväz nie je len o reprezentácii – tá predstavuje len špičku ľadovca práce SFZ. Prevažná väčšina opýtaných ani netušila, že najväčšie úsilie a najviac finančných zdrojov zväz vynakladá práve na prácu s deťmi a mládežou. Vypracovali sme stratégiu otvorenej komunikácie voči širšej verejnosti, ktorá to má zmeniť. Prvým krokom je hrdo sa podpísať pod všetky projekty a vyzdvihnúť najmä tie, ktoré úspešne učia deti tolerancii, spolupráci a predovšetkým láske k zdravému pohybu, ako je napríklad projekt Dajme spolu gól," približuje Kristína Csuz Jursová za CODES Brand House.

Ján Kováčik, prezident SFZ: „Slovenský futbalový zväz je najväčšou športovou organizáciou na Slovensku a je prirodzeným lídrom v tejto oblasti, pričom túto pozíciu musí potvrdzovať každodenne vo všetkom čo zabezpečuje pre slovenský futbal a šport vo všeobecnosti. Keďže žijeme v dobe, v ktorej vizuály a s nimi súvisiaca komunikácia zohrávajú významnú úlohu držíme sa hesla, že lídri sa majú spájať s lídrami. Preto aj dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou CODES, ktorá vo svojom odbore je taktiež lídrom a o kvalite jej práce a služieb sa presviedčame každodenne. Modernizácia vizuálnej komunikácie SFZ je toho ďalším dôkazom.“